امروز کار تهیه رزومه و فرم 80 تموم شد و برای کیسر آفیسر ارسال کردم تا ببینم خدا در آینده چی میخواد .