جمعه 24 سپتامبر کیس آفیسر دار شدم ، ازم فرم 80 و رزومه خواسته . کیس.آفیسر از تیم 4 و شخصی با نام Megan Bagshaw هست :)