امروز یه اتفاق جالب افتاده ، اونم اینه که یه دفعه پرونده ها تا 1 دسامبر رفته جلو (برای 175 ئی ها) ، سری قبل که دیده بودم تا 9 سپتامبر 2010 بود و این یعنی اینکه کم کم داره بوی کیس.آفیسر میاد . ببینم چی م