سری قبل که یک پست با این عنوان زدم ، پروسه ارزیابی مدارکم بیش از حد معمول طولانی شده بود ، جواب چند روز بعد نامه رسید دستم و جواب منفی بود ، ولی امروز دوباره پرونده ام Case finalised شده و احتمالا تا چند روز دیگه نامه بدستم خواهد رسید ، تفاوت این بار با سری قبل اینه که حالا روند بررسی پرونده زودتر از حد معمول اتفاق افتاده ، خلاصه باید منتظر موند و دید این سری جواب نامه مثبت هست یا نه