امروز که وضعیت پرونده ام رو تو سایت ACS چک کردم دیدم بخش Registered Post No نیزاضافه شده و یک کدی در آن بخش قرار گرفته است . طبق بررسی های انجام شده کار بررسی پرونده من تموم شده و نامه پاسخ ارزیابی ارسال شده است و باید منتظر بمونم تا اداره پست نامه را بهم تحویل بده ، امیدوارم پایان این انتظار سخت ، شیرین باشه :) .