با تغییر سیستم کدبندی مشاغل استرالیا از ASCO به سیستم ANZSCO موجی از نگرانی و سردرگمی در بین هموطنان ایرانی بوجود آمده است . عده ای از دوستان هستند که پرونده شان را برای انجمن کامپیوتر استرالیا ارسال کرده اند و منتظر پاسخ آنها هستند (مثل بنده) و عده دیگری از دوستان نامه ارزیابی را دریافت کرده اند و انجمن کامپیوتر استرالیا آنها را بر اساس کد بندی ASCO ارزیابی کرده و نامه را بر همین اساس ارسال کرده است ، حال با تغییر کدها مبحث معادل سازی کدها پیش آمده است که یکی از کاربران خارجی ایمیلی برای مدیر بخش ارزیابی ACS فرستاده و این موضوع را مطرح کرده است که چه اتفاقی برای این دوستان میفتد ، که پاسخ ACS به این شکل می باشد :

  1. انجمن کامپیوتر استرالیا تا پایان روز 30 جون 2010 مدارک را بر اساس کدهای ASCO ارزیابی کرده و نامه های ارسالی از سوی انجمن کامپیوتر استرالیا بر اساس کدهای ASCO  می باشد .

  2. از تاریخ 1 جولای کلیه نامه های صادره از سوی ACS بر اساس کدبندی ANZSCO می باشد .

  3. برای آندسته از کاربرانی که نامه های مثبت ارزیابی بر اساس کدهای ASCO را دارند و یا نامه های خود را بر اساس این کدها دریافت می کنند و با تغییرات صورت گرفته از سوی دیاک باید بر اساس ANZSCO مدارک خود را لاج کنند باید منتظر پیشنهادهای ACS باشند !
متن پاسخ ACS به انگلیسی به شرح ذیل می باشد :

Up to and including 30 June 2010, assessment outcome letters will be issued in ASCO codes only
From and including 1 July 2010, assessment outcome letters will be issued in ANZSCO codes only

Applicants who hold, or are about to hold, an assessment outcome letter with an ASCO code issued by the ACS prior to 1 July 2010, will be advised on the assessment outcome review process in due course.

Kind regards,

Helen Martynyuk PhD | Skills Assessment and Certification Manager | Australian Computer Society