خوب لیست جدید هم اعلام شد که می تونید اون رو از طریق این لینک دانلود کنید . اما بر اساس گفته سایت abs.gov.au کدهای زیر مناسب یک توسعه دهنده نرم افزار و یا کلیه متخصصین مرتبط با این حوزه می باشد .

  1. کد 261311 که مربوط هست به عزیزان Analyst Programmer
  2. کد 261312 که مربوط هست به عزیزان Developer Programmer
  3. کد 261313 که مربوط هست به عزیزان Software Engineer
و نکته مهم این هست که این عناوین به چه اشخاصی نسبت داده می شود ؟ بر اساس توضیحات abs.gov.au تعاریف مربوط به هریک از عناوین فوق به شرح ذیل می باشد :


261311 ANALYST PROGRAMMER


      Alternative Title:
            Programmer Analyst
      Analyses user needs, produces requirements documentation and system plans, and encodes, tests, debugs, maintains and documents programs and applications.

      Skill Level: 1


261312 DEVELOPER PROGRAMMER


      Alternative Titles:
            Applications Developer
            ICT Developer
            ICT Programmer
      Interprets specifications, technical designs and flow charts, builds, maintains and modifies the code for software applications, constructs technical specifications from a business functional model, and tests and writes technical documentation.

      Skill Level: 1

      Specialisations:
            Communications Programmer (Systems)
            Database Developer
            Database Programmer (Systems)
            Network Programmer
            Software Developer
            Software Programmer


261313 SOFTWARE ENGINEER


      Alternative Titles:
            Software Architect
            Software Designer
      Designs, develops, modifies, documents, tests, implements, installs and supports software applications and systems.

      Skill Level: 1

      Specialisations:
            Database Designer
            Systems Architect


جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید .