امروز 12 هفته تموم شد تازه اگر بخواهیم اون یک هفته ای که مدارک دستشون رسیده بوده و هنوز بسته من باز نشده بوده را هم اضافه کنیم میشه 13 هفته و الان وارد 14مین هفته شدیم و اینا هنوز هیچ کاری نکردن گویا ! پرونده من هنوز هم In Process هست . فردا زنگ میزنم بهشون  و در رابطه با این موضوع حتما با یکی صحبت می کنم ، ببینم داستان چیه و نتیجه را اینجا میگم .