خوب امروز دوم آپریل هست و دقیقا 60 روز از تاریخی که به من ایمیل زدند و گفتند که پرونده ی شما وارد مرحله ارزیابی شده گذشته و لذا حداکثر تا 30 روز دیگه همه چی باید تموم بشه و جواب اسسمنت بیاد :(