اینکه چرا دیگه ننوشتم رو اصلا یادم نمیاد. فک کنم سرم خیلی شلوغ بود و وقتی برای نوشتن نداشتم. شاید هم چیزی نداشتم برای نوشتن. بهرحال من برگشتم و دوباره خواهم نوشت و البته پوزش از کسایی که کامنت گذاشتن و من جواب ندادم. جواب میدم همه رو.

چی کار میکنم؟
من حدود ۱۵ ماه در شرکت اولی که کار پیدا کردم مشغول بودم و بعدش حدود سه ماهی در یک استارآپ کار کردم و بعدش هم حدود یک ماه در شرکت دیگری و بعد هم آخرین شرکت که الان حدود ۵ ماهی هست که مشغول هستم.