اگه منتظر ویزا هستید، دعا میکنم که زودتر ویزاتون بیاد. ولی خیلی بده که آدم برای رفتن از سرزمین مادری، جائی که 28 سال توش زندگی کرده لحظه شماری کنه. برای من متاسفانه اینجوریه در حال حاضر. نه تنها ناراحت نیستم که از صمیم قلب برای خودم خوشحالم که دارم اینجا رو ترک میکنم ولی خوب خیلی بده! ببین چه کردن با من که ساعات و روزها رو میشمارم که زودتر برسم به 17 فروردین و برم از اینجا. بدترش می دونید چیه؟ اینه که چه کردن با من که هیچ موقع به این فکر نخواهم کرد که روزی خواهد رسید که حتی برای دیدار عزیزانم برگردم اینجا. دیشب با خودم میگفتم هرکی برات عزیزه، براش بلیت و هتل بگیر بیاد دبی یا استانبود هرچقدر دوست داشتی باهاشون باش ولی بخاطر اونها هم برنگرد تو این کشور. شما خودت بگیر که چه کردن با من. تا حالا هیچوقت اینقدر و تو این سطح تنفر نداشتم از چیزی .

بهرحال / خواستم دردلی کرده باشم و چه جایی بهتر از اینجا 
موفق باشید