خب ببخشید که یک غیبت صغری داشتم !
مشکلات و مسائل شخصی نزاشت که به اینجا سربزنم
عرض کنم که من مدیکالم رو فرستادم و شواهد نشون میده که پرونده پزشکی ام رفته کمیسیون پزشکی و سایر مدارکی هم که قبلا ارسال کرده بودم مت شدن در حال حاضر

تا ببینیم خدا چی میخواد
دیشب خیلی اتفاقی خواب دیدم که گرنت لتر اومده و رفتم ویزام رو چسبوندم به پاسم ! حس خوبی بود هر چند تو خواب بود و واقعیت نداشت ولی باز خوب بود .