خب به دستور آقای مشاور مهاجرت دیروز رفتم بیمارستان دی برای انجام آزمایشات پزشکی . آزمایشات شامل یک سری تست ساده شامل فشار ، چک گوش و ... بود در مرحله اول / بعد علام مربوط به بینایی و بعد هم تست ادرار و آزمایش خون و بعد هم عکس از سینه بود ولی من که 4ساعت تو بیمارستان دی بودم تا کارم تموم بشه .
قراره که تا 48 ساعت دیگه اطلاعات پزشکی ام بره تو پرونده ام
در رابطه با سوء پیشینه هم که اونم ارسال شد

البته جفتشون به صورت سرخود و بدون درخواست کیس آفیسر
یعنی اینکه حالا فقط باید منتظر بمونم تا یه روز ایمیل گرنت بیاد و بس.

موفق باشید.