سلام علیکم !
عیدتون مبارک
امیدوارم سال جدید رو خوب شروع کرده باشید ، من که 28 اسفند ساعت 2:30 صبح کارم به درمانگاه شبانه روزی هم کشید و مث چی همین الانم تب دارم . این سرماخوردگی منو ****.

بگذریم
شد 15 ماه تمام . ولی ویزا نیامد که ، خب البته فعلا هم انتظاری نداریم که ویزا بیاد ولی خب یه خبری چیزی ، ایمیلی فیلانی هیچ چی به هیچ چی ، کلا هیچ خبری نیست .

همین .